„Geschichte und Klassenbewusstsein“ in den Diskussionen der 20er Jahre

Szerkesztette / Edited by / Herausgegeben von: Krausz Tamás (1981) Mesterházi Miklós (1981, 2023)

A szövegeket lektorálta / Proofread by / Durchgesehen von: Kilényi András, Mesterházi Miklós, Tallár Ferenc, valamint az „Orosz irodalom és kultúra Kelet és Nyugat vonzásában” doktori program projekt keretében (vezetője Hetényi Zsuzsa): Dési Ludmilla, Hetényi Zsuzsa, Janurik Szabolcs,  Antonina Krasnopolskaya,  Valeria Morozova, Murányi Márk,  Varsányi Virág

A szerkesztő munkatársa / Coworkers / Mitarbeiter: Székely Mária, Tóth Károly
(részletek /details / Details)

 

A szerkesztő előszava / Editor’s Preface / Vorwort des Herausgebers

 

1922

1923

1924

1925

1926

1928

1929

1930

 

Függelék / Appendix / Anhang