Lukács 50

Kiadványok, programok Lukács halálának 50. évfordulójára

 

A Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány (LANA) programjai

Egy évszázad filozófusa. Szabados Bettina és Szücs László Gergely (LANA) szervezésében 2021. június 7-én Lukács: Philosoph eines Jahrhunderts címen Wolfgang Müller-Funk (Bécs) tartott előadást (az előadás szövegét ld. itt) a Lukács-életműben érvényesülő kontinuitásról/diszkontinuitásról. Az előadást két opponens – Ivana Perica (Bécs) és Francisco García Chicote (Buenos Aires) – hozzászólása (ld. itt), majd vita követte. A rendezvény Zoom-platformon zajlott, megtekinthető a LANA YouTube-csatornáján.

Lukács György. Késleltetett életrajz címmel a LANA a Kalligram Kiadóval közösen megjelentette Fekete Éva évtizedekre kéziratban maradt monográfiáját. „Nem kellett hozzá sem feljelentés, semmilyen konkrét esemény, hogy a kiadó akkori igazgatója ne akarja kiadni Lukács György életrajzát. Hiszen Fekete Éva Lukács-életrajza egy olyan emberről szólt, aki […] kommunistának vallotta magát, de minden csalódása és tévedése közepette is hitt abban, hogy a kommunizmus csak a társadalom mély, demokratikus átalakulása révén, azzal együtt valósulhat meg.” (Kőszeg Ferenc)

Lukács György publicisztikája 1920–1929. A LANA honlapján megjelent Lukács György ’20-as években a bécsi emigrációban született kisebb írásainak (politikai publicisztikájának, recenzióinak, recenzió formájában megjelent elméleti írásainak) – a dolgok jelen állása szerint teljes – gyűjteménye magyarul, Mesterházi Miklós szerkesztésében. Végre törlesztett régi adósság: ezek az írások a Lukács Archívum füstbe ment tervei szerint  a Magvető Kiadó Lukács-összkiadásában jelentek volna meg 1990-ben – ha a kiadó abban a formában, ahogy akkoriban létezett, nagy állami könyvkiadóként nem szűnt volna meg, és ezzel  nem esett volna kútba a Lukács-összkiadás.

Koszorúzás. A LANA június 3-án 17 órakor megkoszorúzta Lukács György emléktábláját a filozófus egykori lakásának és három évvel ezelőtti bezárásáig a Lukács Archívumnak otthont adó ház falán (Budapest, V. Belgrád rkp. 2.). – Képek és egy beszéd a koszorúzásról.

 

Más programok, kiadványok a Lukács-évfordulóra

Az alkalomra megjelent írásokat és videókat ld. itt.

Június 7-én a mexikói UAM Xochimilco egésznapos konferenciával emlékezett meg az évfordulóról Michael Löwy, Antonino Infranca, Miguel Vedda és mások közreműködésével.

Június 4-én Berlinben Georg Lukács im 21. Jahrhundert címmel Frank Engster (Helle Panke), Rüdiger Dannemann (Internationale-Georg-Lukács-Gesellschaft) és Patrick Eiden-Offe (Leibniz Zentrum für Literaturforschung, ZFL) nemzetközi konferenciát rendezett az évforduló alkalmából. A konferencia megtekinthető a Helle Panke YouTube-csatornáján. A záróelőadásokat két nemzetközi tekintélyű tudós, Axel Honneth (Columbia, NY/ IfS Frankfurt) és Michael Löwy (CNRS / EHESS, Párizs) tartotta. A konferencián a LANA képviseletében Mesterházi Miklós Lukács in Ungarn – gestern und heute című előadásával vett részt.

A Theater der Zeit (Berlin) című havilap vitasorozatot indított a Literaturforum im Brecht-Haus keretében június 1-től 3-ig, és ez alkalomból megjelentetett egy szöveggyűjteményt is Georg Lukács: Texte zum Theater címmel. „Lukácsot a modern regény teoretikusaként szokták elkönyvelni. Ettől csak még tanulságosabb művei újrafelfedezésének keretében épp sajátosan a színháznak szentelt írásait szemügyre venni. Mert a színház Lukácsnál nehezen túlbecsülhető szerepet játszik. Nemcsak hogy ifjú éveiben színházi kritikákat írt, de a realizmus elméletét illető elképzelései is valamilyen formában fölveszik a színháztudomány és médiaelmélet fonalát. A Re-reading Lukács – Georg Lukács und das Theater projekt átfogó, hosszas diszkusszióra szeretne ösztönözni. Lukácsnak – szellemi impulzusokkal szolgáló erőként, kritikai vitában – vissza kell térnie a színre.”

Június 2-án a junge Welt „Irrationalismus und Klassenkampf” címmel tematikus mellékletet szentelt az évfordulónak. A szám szerzői Ester Vaisman és Ronaldo Vielmi Fortes, Lukács brazíliai kiadói, Dr. Jian Liu (Nanking), Rüdiger Dannemann, az Internationale-Georg-Lukács-Gesellschaft elnöke, Werner Jung, a Lukács-Werkausgabe (Aisthesis Verlag) szerkesztője és Arnold Schölzel (Berlin).

Brazíliában két konferencia is emlékezett az évfordulóra: Lukács: Permanências E Releituras címmel május 27–28-án; június 4-től 6-ig pedig Congresso Internacional – Lukács 50 anos depois. Pensamento vivo címmel az Anuário Lukács szervezésében.

Az Aisthesis Verlag (Bielefeld) kiadta a Gelebtes Denkent, Heller Ágnes és Werner Jung kísérőtanulmányával.

Az évforduló alkalmából a Suhrkamp májusban egy terjedelmes, az egész életművet átfogó Lukács-szöveggyűjteményt adott ki Rüdiger Dannemann és Axel Honneth szerkesztésében és előszavával, Ästhetik, Marxismus, Ontologie cím alatt. A tartalomjegyzék és a bevezető tanulmány itt olvasható.

A Mérce június folyamán egy tematikus blokkot szentel az évfordulónak.

A Red May (Seattle) YouTube-csatornáján látható az a videókonferencia, amelyet  2021. május 2-án tartottak a neves filozófus, Lukács-kutató, Andrew Feenberg (Canada Research Chair in Philosophy of Technology, School of Communication, Simon Fraser University, Vancouver) részvételével.

Április 22-én Self-transformative Life? címen rendezett konferenciát a Vorschungsverbund der Goethe-Universität Frankfurt. A konferencia magyar résztvevője Lukács’ Early Conception of Reification in the Light of Recent Interpretations című előadásával Olay Csaba (ELTE) volt.

Az Actuel Marx (Presses universitaires de France) januárban egy Lukács-különszámot jelentetett meg, amelynek magyar közreműködője Takács Ádám (ELTE) Democracy, fascism, and the question of socialist society in the political writings of Lukács (1945–1950) című tanulmányával.

Az Instituto Lukács (São Paulo), Lukács műveinek brazíliai kiadója Ester Vaisman és Ronaldo Vielmi Fortes szerkesztésében, átdolgozott portugál fordításban 2020 októberében újra megjelentette Az ész trónfosztását (A destruição da razão).

(folytatjuk)

Kérjük, támogassa a Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány működését.