Archívum

A Lukács Archívum és Könyvtár 1971-ben, kevéssel Lukács György halála után jött létre; minthogy Lukács lakásában, a Belgrád rkp. 2. V. emeletén rendezkedett be, őrizve Lukács pompás könyvtárát, kéziratait és levelezését, egyszerre volt kutatóhely és múzeum. Amíg (a Magyar Tudományos Akadémia intézményeként) bizonyos önállósággal működhetett, számtalan, korábban kiadatlan Lukács-írást jelentetett meg, Lukács-kiadásokhoz biztosította a tudományos-filológia hátteret, több könyvsorozatot gondozott, és természetesen kiszolgálta a hozzá forduló kutatókat. Munkáját előbb pénzügyi megszorítások akadályozták, utóbb a politikailag motivált ellenszenv: 2012-ben abszurd bürokratikus érveléssel eltávolították tudományos munkatársait, 2016-ban pedig az Akadémia kinyilvánította, hogy szándékában áll fölszámolni az Archívumot – részletesebben ld. az Archívum történetét.