A Lukács Archívum könyvsorozatai

Aus dem Nachlaß von Georg Lukács (az Akadémiai Kiadóval közösen)

 • A drámaírás főbb irányai a múlt század utolsó negyedében, 1980
 • Napló – Tagebuch (1910-11) – Das Gericht (1913), 1981
 • Wie ist die faschistische Philosophie in Deutschland entstanden?, 1982
 • Wie ist Deutschland zum Zentrum der reaktionären Ideologie geworden?, 1982
 • Dostojewski. Notizen und Entwürfe, 1985
 • Demokratisierung heute und morgen, 1985
 • Versuche zu einer Ethik, 1994
 • Heidelberger Notizen, 1997

 

Archívumi füzetek (részben a T-Twins, illetve az Argumentum Kiadóval közösen)

 • Balázs Béla levelei Lukács Györgyhöz – Egy szövetség dokumentumai, 1982
 • Béla Zalai: Allgemeine Theorie der Systeme, 1982
 • Lukács-recepció Nyugat-Európában (1956–1963), 1983
 • Ernst Bloch und Georg Lukács – Dokumente zum 100. Geburtstag, 1984
 • Bauer Hilda: Emlékeim. Levelek Lukácshoz, 1985
 • Ladislaus Radványi: Der Chiliasmus, 1985
 • Írástudó nemzedékek. A Polányi család története dokumentumokban, 1986
 • Mesterházi Miklós: A messianizmus történetfilozófusa. Lukács György munkássága a húszas években, 1987
 • Béla Fogarasi: Parallele und Divergenz, 1988
 • Az ifjú Lukács a kritika tükrében. Der Junge Lukács im Spiegel der Kritik, 1989
 • Ist der Sozialismus zu retten? Briefwechsel zwischen Georg Lukács und Werner Hoffmann, 1991
 • Dialógus a művészetről. Popper Leó írásai – Popper Leó és Lukács György levelezése, 1993
 • Mannheim Károly levelezése, 1996
 • Vallatás a Lubjankán. Lukács György vizsgálati ügyiratai – életrajzi dokumentumok, 2002

 

Alternatívák
(a T-Twins, illetve az Argumentum Kiadóval közösen)

 • Bence György–Kis János–Márkus György: Hogyan lehetséges kritikai gazdaságtan?, 1992
 • Almási Miklós: Anti-esztétika, 1992
 • Márkus György: Kultúra és modernitás, 1992
 • Vajda Mihály: A posztmodern Heidegger, 1993
 • Bacsó Béla: Határpontok, 1994
 • Hévizi Ottó: Alaptalanul, 1994
 • Nyíri János Kristóf: A hagyomány filozófiája, 1994
 • Tallár Ferenc: Korlátozott szkepszis, 1994
 • Balassa Péter: Majdnem és talán, 1995
 • A Budapesti Iskola I., 1995
 • Mesterházi Miklós: Renault Clio – Védőbeszéd a történetfilozófia tárgyában, 1995
 • Ludassy Mária: „Sem vele, sem nélküle”. Változatok a szabadság témájára, 1996
 • A Budapesti Iskola II., 1997
 • Fodor Géza: Zene és színház, 1998
 • Radnóti Sándor: Krédó és rezignáció, 1999
 • Fehér Ferenc–Heller Ágnes: Marx és a modernitás, 2002
 • Mészáros István: József Attila és a modern művészet, 2004
 • Agárdi Péter: „…a multat be kell vallani”, 2006
 • Mesterházi Miklós: Az irigységről, 2006
 • Lendvai L. Ferenc: A fiatal Lukács (Útja Marxhoz), 2008
 • Sziklai László: Megélt esztétika, 2010

 

Lukács Könyvtár
(a Napvilág Kiadóval közösen)

 • Lukács György: A lélek és a formák – Kísérletek (1911), 1997
 • Lukács György: Esztétikai kultúra (1913), 1998