Nyilatkozat[1]

 

H. R. Brailsford úrral tavaly nyáron hosszabb beszélgetésem volt, melynek tartalmát ő a Manchester Guardian egyik januári számában részben közölte.[2] A bevezető megjegyzések közé, amelyek nem álltak szoros összefüggésben beszélgetésünk tulajdonképpeni, Brailsford urat főképpen érdeklő témájával, erősen rövidített ábrázolásában néhány hiba csúszott be, amely akkor kifejtett nézeteimnek nem felel meg pontosan. Feleslegesnek tartottam a helyreigazítást, annál is inkább, mert az eltérések a fejtegetéseimtől abból származhatnak, hogy Brailsford úr cikkének megírásakor (hetekkel, de valószínűleg hónapokkal beszélgetésünk után) nem emlékezett már pontosan mindarra, amit neki kifejtettem. Mivel azonban ezeket a megjegyzéseket egy reakciós lap tendenciózusan elferdítve hozta, ki kell jelentenem:

Először is sohasem mondtam, hogy Oroszországban nincs már kommunizmus. Ellenkezőleg kifejtettem, hogy mind a „hadikommunizmus”, mind a szovjet új gazdasági politikája egyformán szakaszai annak a hosszú útnak, mely a kommunizmus kiküzdése felé vezet.

Másodszor, nem mondtam, hogy az orosz állam erőt gyűjt, hogy Európára vesse magát. Brailsford úrnak kifejtettem, hogy a szovjet állam a gazdaságpolitika minden változása ellenére ma éppen úgy, mint régebben, a kommunista párt vezetése alatt elsősorban a proletáriátus nemzetközi osztályharcának orgánuma. Felhasználásának mikéntje a proletárforradalom állásától körülményektől fog függni;

Harmadszor abból a prognózisból, hogy az osztályharc hosszantartó, véres és áldozatokban gazdag lesz, csak egy korlátolt fehérgárdista fantáziája olvashatja ki, hogy ezt kívánom is.

Bécs, 1923. március 15.

 

[1] Erklärung, Die Rote Fahne, Wien, 1923. március 20. (1178. sz.), 2. o. – A nyilatkozatot Lukács magyarul is közzéteszi pár nappal később a kassai Munkásban (Még egyszer Ignotus, 1923, március 23.), a fordításban az ott megjelent szöveget használtuk, apróbb eltérésekkel a nyilatkozat német szövegéhez igazítva. – Mesterházi Miklós fordítása.  – A szerk.

[2] Henry Noel Brailsford cikke a The Manchester Guardian Commercial mellékletében jelent meg 1923. január 4-én a lap Reconstruction in Europe című, John Maynard Keynes szerkesztette 12 részes sorozatának záró darabjában. – A szerk.