Melléklet a KMP KB 1921. október 23-i ülésének jegyzőkönyvéhez[1]

 

Alulírottak a KB egyik legutóbbi ülésén felajánlottuk, hogy a KB vezetését, lemondásunk után, a jelenlegi többség vegye át. Az azóta lefolyt KB-ülés, szervezőirodai ülés, de még inkább az „építő” értekezleten ellenünk hangoztatott rágalmak teljes egészében megérlelték ezt az elhatározásunkat. Meggyőződésünkké vált, hogy inkább szolgálunk pártérdeket ennek az elhatározásnak minden következmény viselése melletti végrehajtásával, mint a KB-ban való bennmaradásunkkal akkor, amikor ezzel a tisztességes együttműködést nem szolgálhatjuk, azért, mert ezt a frakciós szempontokat minden más szempont elé helyező magatartásával a többség részünkre lehetetlenné teszi.

A közbejött történeti szituáció[2] elhatározásunkat döntően befolyásolta ellenkező irányban. Minden erő fenntartás nélküli egybefogására sohasem volt nagyobb szükség, mint ma. Éppen ezért együtt akarunk továbbra is működni a vezetésben a jelenlegi KB többségével. Reméljük, hogy a jelenlegi KB többségét is áthatja az együttműködés szükségességének tudata, és a mai komoly szituációban nem a felelősség áttolásának és nem a frakciószempontok előtérbe helyezésének az eszközével, de igazi kommunista szellemű együttműködéssel fogja szolgálni a forradalom ügyét. Mi a magunk részéről még a látszatát is kerülni akarjuk a mostani komoly időkben, hogy a KMP-ban frakciók voltak.
 
Hirossik, Landler, Lukács

 

[1] A magyar nyelvű gépelt szöveg a Politikatörténeti Intézet Archívumában a 1/11. őe. 19. oldala, vagyis a német nyelvű jegyzőkönyvekhez van mellékelve, nem kronologikus rend szerint. – Mesterházi Miklós fordítása. – A szerk.

[2] Tudniillik a második királypuccs, amelynek során számos katonai alakulat fölesküdött az 1921. október 20-án Sopronba érkezett, és Budapest felé tartó IV. Károlyra, de amely a „budaörsi csatával” (október 23-án) gyors véget ért. – A szerk.