Lukács György levele a Komintern Végrehajtó Bizottságához 1922. május 27-ről[1]

 

A Komintern VB-hez
1922. V. 27.

Tisztelt elvtársak,

Mióta megkaptam a Komintern fölszólítását, hogy Moszkvába menjek, már két levélben taglaltam azokat az okokat, melyek miatt utazásom halasztódik. A második levelet, miután Thoman, Faber és Lengyel elvtársak előtt fölolvastam, Thoman elvtársnak adtam oda, hogy továbbítsa. Ezt személyesen fogom Albrecht elvtársnak átadni. Érthetetlen a számomra, leveleim miért nem jutottak el az illetékes elvtársak kezéhez.

Megismétlem tehát: súlyos beteg vagyok. Idegi eredetű szívpanaszaim vannak. Orvosi kezelés alatt állok. Az orvosom teljesen alkalmatlannak tart az utazásra. Amint egészségem helyreáll, elutazom. A KMP külföldi KB-ja időközben ugyancsak felszólított, hogy, mivel engem és Szabados Sándort kineveztek a pártlap szerkesztőinek, költözzem át a KB székhelyére. Ezeket az elvtársakat is arra kellett kérnem, adjanak a számomra haladékot, hogy egészségem helyreállíthassam.

Kommunista üdvözlettel

Lukács György

 

[1] Német nyelvű autográf. A Politikatörténeti Intézet Archívumában őrzött fotokópia (500. f. 1/16. őe. 14.) alapján közöljük. – Mesterházi Miklós fordítása. – A szerk.