Lukács György levele a Komintern Végrehajtó Bizottságához 1922. április 15-ről[1]

 

A Komintern VB-hez

Tisztelt Elvtársak,

Több hetes szanatóriumi tartózkodásomból, melyre betegségem kényszerített, visszatérve kaptam kézhez 1922. III. 21-i, Moszkvába kéretésemet tartalmazó levelüket. Minthogy egészségem mostanig nem állott annyira helyre, hogy hosszabb utazásra akár csak gondolhatnék is, kérem az elvtársakat, egészségem helyreálltáig legyenek belátók velem. Amint képes vagyok utazni, eleget teszek felszólításuknak.

Bécs, 1922. IV. 15.

Kommunista üdvözlettel

Lukács György

 

[1] Német nyelvű gépirat Lukács saját kezű aláírásával. A Politikatörténeti Intézet Archívumában őrzött fotokópia (500. f., 2/697. őe., 3.) alapján közöljük. – Mesterházi Miklós fordítása. – A szerk.