[Lukács György levele a KMP KB-jának 1930. január 23-áról][1]

 

10 péld. 1 old.

A K.M.P. K.B.-jának

Tisztelt Elvtársak.
A K.B. plénum első napirendi pontjánál tartott felszólalásomban kifejtettem, hogy – tekintettel arra, hogy a jövőben nem veszek részt a K.M.P. vezetésében, sőt a K.M.P. tagja sem leszek már – nem tartanám helyesnek, ha a párt vezetésének jövő fejlődését illető kérdésekben állást foglalnék. Ezért ebben a kérdésben is tartózkodom a szavazástól.

Elvtársi üdvözlettel:
[kézírással:] Blum
(Blum)

1930. január 23.

 

[1] PIA 500. f. I/142. őe. 96. – A szerk.