Johann Schober bécsi rendőrfőkapitány 1920. július 3-i körlevele a Proletár bécsi megjelenéséről[1]

 

Ez év június 30-án megjelent Bécsben az első száma a Proletár című magyar újságnak, amelyik címében a 3. magyar [sic] Internacionálé orgánumának mondja magát. A vezércikket Kun Béla írta. A további cikkek Pogány Józseftől, Lukács Györgytől, Landler Jenőtől, Varga Jenőtől, Lengyel Gyulától és másoktól származnak. Ha ezek a cikkek nem foglalkoznak is az osztrák politikával, hanem jobbára a magyar viszonyokra vonatkoznak, pl. a fehérterrort és a magyar bojkott kérdését taglalják, mégis rá kell mutatnunk, hogy az efféle tevékenység messze túlmegy a megengedhetőség határán olyan személyek részéről, akik menedékjogot élveznek Bécsben, akikkel szemben osztrák bíróságok előtt kiadatási eljárás van folyamatban, és akik csak az osztrák kormány és hatóságok előzékenységének köszönhetik, hogy, miként ez a törvényi előírások szigorú alkalmazása esetén fönnforogna, nem kell tartományi bírósági őrizet alatt tartózkodniuk. A bécsi napi sajtó már foglalkozik is az esettel (lásd a Wiener Mittag 1920. július 3-i száma 1. oldalának 3. hasábját és a Neues Wiener 8 Uhr Blatt 1920. július 3-i száma 1. oldalának 3. hasábját), és a hatóságok gyengeségének tulajdonítja, hogy ilyesfajta propagandát űzhetnek menedékjogot élvező személyek.

Valóban jellemző, hogy amint a rendőrkapitányság az általános politikai helyzetre való tekintettel azt az utasítást kapta, tanúsítson előzékenyebb magatartást a magyar kommunistákkal szemben, ők máris visszaélésnek minősíthető módon élnek a számukra biztosított szabadsággal. Az a fajta publicisztikai propaganda, melyet a Proletár űz, különösképp antant-körökben kell, hogy nyugtalanságot keltsen, és alkalmat ad, mint a fönt említett lapok bizonyítják, eltúlzott híresztelésekre, és az osztrák államot kommunista ténykedések fészkének mutatja, károsan befolyásolja nemzetközi tekintélyünket, és csorbítja azt a bizalmat, amelyre olyan nagyon rászorulunk. A főkapitányság ennélfogva indíttatva érzi magát arra, hogy a Bécsben lakos magyar kommunistákat, különösen a fönt említett cikkírókat előállítsa, és nyomatékosan figyelmeztesse őket, nem élhetnek vissza a menedékjoggal, melyet Ausztria oly nagyvonalúan biztosított a számukra, és amíg Ausztriában tartózkodnak, s különösképp amíg bírósági vizsgálat folyik ellenük, be kell szüntetniük az ilyen jellegű publicisztikus propagandát.

Azonos szövegű jelentést kapnak az államkancellár úr, a Belügyi Állami Hivatal és az alsó-ausztriai tartományi kormány elnöksége.

 

[1] Schober-Archiv, PrZ. 1051/88. – Mesterházi Miklós fordítása. – A szerk.