Jakob Baxa: Társadalom és állam a német romantika tükrében – Manfred Schröder: Schelling: Történelemfilozófiai írások[1],[2]

 

Ebből a két kötetből csak a Schelling-válogatásnak van valamelyes értéke. Bevezetőnek az is túl nagy és túl nehézkes, tudományos használatra pedig túlságosan is hiányos; mert a „láncszemszerűség” Spann-féle intuíciójára volna szükség, hogy bárki is általános filozófiai gondolatmenetei nélkül is képes legyen tanulmányozni Schelling társadalomelméleti gondolatait. Ez a könyv sem kelt egyértelmű benyomást, de bizonyos megkötésekkel akár afféle kézikönyvül is szolgálhat annak, aki Schellinget jól ismeri; a szerkesztő jegyzetei tájékoztatnak a legfontosabb Schelling-irodalomról is. – A Spann-tanítvány Baxa romantika-válogatása ezzel szemben csak a könyvkötők kegyelméből könyv. Arnim költeményei, Tieck novellatöredékei kényszerülnek arra, hogy a könyvnek a teljesség látszatát kölcsönözzék. Ráadásul a könyv nagy része könnyen és teljesebb formában bárki számára hozzáférhető. Gentz Fr[iedrich] Schlegelhez írt levele, amely első közlésként felcicomázni hivatott a könyvet, tárgyilag túl kevés ahhoz, hogy értéket kölcsönözzön neki. Baxa jegyzetei értéktelenek.

 

[1] Jakob Baxa: Gesellschaft und Staat im Spiegel der deutschen Romantik (Die Herdflamme, VIII.), Fischer, Jena 1924, Oktav, 664. – Manfred Schröder: Schelling: Schriften zur Gsellschaftsphilosophie (Die Herdflamme, XII.) ebenda 1926, 853.

[2] Archiv für die Geschichte des Sozialismus und der Arbeiterbewegung, hrsg. v. Dr. Carl Grünberg, Jg. XIII., Verlag von C. L. Hirschberg, Leipzig 1928, 308–309. o.; kötetben: in: Georg Lukács: Demokratische Diktatur (Politische Aufsätze V.), szerk. Frank Benseler és Jörg Kammler, Luchterhand, Darmstadt und Neuwied 1979, 130. o. – Mesterházi Miklós fordítása. – A szerk.