[Ismeretlen levélíró Nyikolaj Ivanovics Buharinnak 1923. július 6-ról][1]

 

Berlin, 1923. július 6.

Buharin elvtársnak,
Moszkva

Tisztelt elvtársam,

bizonyára olvasta Lukács könyvét, a Történelem és osztálytudatot. Nem tudom, akar-e vitába szállni vele. Akárhogy is, arra kérem, írjon róla az Inprekorr számára egy rövid recenziót. Ez számomra már csak azért is szükségesnek tűnik, mert Lukács barátai, a marxizmusnak ezek a kiegészítői, mindenütt a legnagyobb hírverést csapják a könyvnek. Ön minden bizonnyal objektív, marxista ítéletet mond majd. Ebből az alkalomból szeretnék egy apróságot a tudomására hozni.

1919 áprilisában elküldtünk néhány cikket Lenin elvtársnak. Lukács akkor a dialektikáról írt. Olvastam a cikket, de képtelen voltam fölfogni. Fölhívtam a figyelmét erre az érthetetlenségre, mire azt válaszolta nekem: az oroszok jó dialektikusok voltak, hadd lássák, hogy mi is értünk valamicskét a dologhoz.  Lenin elvtárs elolvasta Lukács cikkét, és az ítéletét két rövid szóban foglalta össze: rossz dialektikus. Lukács új könyve talán rácáfol Lenin elvtársra. – Mindenesetre arra kérem, válaszoljon, elvállalja-e e a recenziót.

Szívélyes üdvözlettel

 

[1] Az átütőpapíron fennmaradt levélmásolat Theodor Friedrich Wilhelm Bartz (1881–1929) kommunista Reichstag-képviselő hagyatékában maradt fenn az Internationale Presse-Korrespondenz számlái, gazdasági tárgyú iratai stb. között (forrás:  Institut für Marxismus–Leninismus beim ZK der SED, Zentrales Parteiarchiv I 2/707/126, 294.). – A címzés fölött (megfejtetlen) jelzet áll: J/F. – A levélből kitűnik, hogy szerzője az Inprekorr valamelyik magyar munkatársa, a Buharin tudomására hozott apróság forrása minden valószínűség szerint a Komintern-kongresszusán Moszkvában járt Rudas László. – A szerk.