A Lukács Archívum barátainak

Kedves Barátaink!

A legutóbbi, 2018. júniusi közleményünk óta, amely még táplált bizonyos illúziókat a Magyar Tudományos Akadémiával (MTA), illetve annak könyvtárával (KIK) folytatott tárgyalásokat illetően, a Lukács Archívum helyzete mit sem javult: zárva van, a kéziratok és könyvek nincsenek már ott, a lakás ígért felújítása meg sem kezdődött, és minden jel szerint meg sem fog (lásd később). Sőt a helyzet annyiban még romlott is, hogy azóta a fenntartó (a Lukács-hagyaték tulajdonosa), az MTA is a kormány támadásainak kereszttüzébe került: a korábban viszonylagos autonómiát élvező intézeteinek egész sorát fenyegeti a felszámolás. Ezzel teljesen bizonytalanná vált, mikor folytatódhatnak – folytathatók-e egyáltalán – érdemi tárgyalások a LAK ügyében.

Bár ma már senki sem gondolhatja, hogy a LAK megszüntetése segít kivédeni az Akadémia elleni politikai támadásokat, az MTA-tól egyhamar nem várható, hogy lépéseket tesz az Archívum ügyének elfogadható rendezése érdekében. Ugyan az MTA Könyvtár és Információs Központnak (a hagyaték kezelőjének) a főigazgatója ez év februárjában megbeszélésre hívta a LANA képviselőit, ahol ígéretet tett a LAK újranyitására, mi több, kilátásba helyezte az archívumnak mint tudományos műhelynek legalábbis valamilyen szintű felújítását és technikai modernizálását – a megbeszélésről emlékeztető is készült  –, de pár héttel ezelőtt hivatalos levélben értesítette az alapítványt, hogy az MTA elnöke nem járul hozzá a lakás felújításához. A LANA kuratóriumi elnöke ezt tudomásul véve kérte a főigazgatót, értesítse, „mikorra várható, hogy az újranyitás feltételei teljesülnek”, és röviden felidézte a februári megbeszélésen elhangzottakat. A KIK főigazgatója ezt illetéktelen beavatkozásként értelmezte olyasmibe, amit a Könyvtár magánügyének tekint, és azzal a rendreutasítással zárta válaszlevelét, hogy a LANA „nyugodtan várhatja a fejleményeket. Amint elakadunk a munkával, és Önökre lesz szükségünk, jelentkezni fogunk”.

Mint érzékelhető, Lukács Archívum szénája rosszul áll: bár továbbra sem akarjuk megszakítani a kapcsolatot a Lukács-hagyaték tulajdonosával, konstatálnunk kell, hogy a tárgyalások megint megfeneklettek. A LANA természetesen ennek ellenére sem mond le eredeti céljáról, de nem várunk tovább: a kialakult körülmények között csak még fontosabb feladatunknak tekintjük eredeti Lukács-szövegek, Lukácsról szóló írások megjelentetésének támogatását, egy kutatói közösség megteremtését (kiadási, illetve kutatási terveinket ld. itt).

Az archívumot, de most már egyáltalában a kutatás szabadságát – magát az MTA-t is – fenyegető politikai támadások miatt a hagyományos intézményi háttér nélkül kell megpróbálkoznunk a Lukácsot érintő kutatások ösztönzésével és támogatásával. Épp ezért azzal a kéréssel fordulunk a LANA barátaihoz, azokhoz a szervezetekhez és magánszemélyekhez, amelyek és akik a szolidaritás mellett korábban kifejezték szándékukat, hogy anyagilag is támogatnák a munkánkat, járuljanak hozzá az alapítvány működéséhez és terveink megvalósításához. A befolyt összegekről, azok felhasználásáról, az elért eredményekről a LANA – a Lukács Archívum bezárásának egyéves évfordulójára beindított – honlapján (www.lana.info.hu) folyamatosan tájékoztatni fogjuk azokat, akik a programjainkat követni szeretnék. (A honlap önkéntesek munkája, tartalma folyamatosan bővül, kérjük, figyeljék türelemmel.)

Munkánkat PayPal-lel vagy banki átutalással tudja támogatni.

Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány
Számlavezető bank: CIB Bank
Számlaszám: 10700691-69870820-51100005
IBAN: HU90 1070 0691 6987 0820 5110 0005
SWIFT Code: CIBHHUHB Budapest, 2019. május 23.

Válaszukat és támogatásukat előre is köszönjük.

A LANA kuratóriuma nevében,

Erdélyi Ágnes
elnök